Geen toekomstperspectief; wat nu?

Geen toekomstperspectief; wat nu?

Jelle Hol
Jelle Hol
Leestijd 3 minuten

In eerdere blogs schreef mijn collega Nynke al dat de huidige economische tijd voor veel ondernemers (financiële) uitdagingen met zich meebrengt. Wij spreken veel ondernemers die in de basis een levensvatbare onderneming hebben, maar waarvan de totale schuldenlast niet vanuit de lopende kasstroom kan worden opgebracht. Vaak is deze schuldenlast fors toegenomen als gevolg van het coronavirus. Door de fors toegenomen schuld zijn financiers niet bereid krediet te verstrekken. De vraag is ook of je daarmee verder zou zijn geholpen (dit aanvullend krediet levert immers ook weer een schuld op). Welke opties heb je dan wel?

Crediteurenakkoord

Als sprake is van een gezonde onderneming met een verklaarbare, maar te hoge schuldenlast, dan kan de oplossing bestaan uit het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren van de onderneming. In goed overleg met de crediteuren is vaak veel mogelijk (mits goed onderbouwd). Het is voor jou als ondernemer en voor de crediteuren belangrijk dat de situatie goed financieel inzichtelijk is.

Wanneer duidelijk is dat het uitblijven van een crediteurenakkoord zal leiden tot het faillissement van de onderneming, dan is een crediteurenakkoord voor alle betrokkenen beter. De concurrente crediteuren ontvangen in geval van een faillissement vaak geen of een zeer minimale uitkering. Bij een akkoord ontvangen zij een hoger bedrag én kan worden ingezet op continuering van de samenwerking of de leveranties.

De vordering van de Belastingdienst speelt altijd een grote rol bij een crediteurenakkoord. Door de coronacrisis zijn er meer mogelijkheden om kwijtschelding van de belastingschulden te krijgen, uiteraard onder voorwaarden. De Belastingdienst hanteert een versoepeld beleid en zal bij twijfel de sanering toekennen.

WHOA

Wanneer het niet lukt met de crediteuren een akkoord te bereiken, dan kan het zijn dat een WHOA-traject een passende oplossing is. De WHOA is een crediteurenakkoord met een wettelijke basis, waarbij het akkoord door de rechter kan worden opgelegd aan crediteuren die niet instemmen met het voorstel. Bij de WHOA gelden meer (wettelijke) spelregels dan bij een buitengerechtelijk crediteurenakkoord en de WHOA is in algemene zin ook een stuk duurder. Echter, in bepaalde situaties kan een WHOA-traject het middel zijn om weer met een gezonde schuldenpositie te kunnen ondernemen.

Faillissement & doorstart

In situaties waarin een crediteurenakkoord – al dan niet na een WHOA-traject – niet geschikt of geslaagd is, is vaak het enige alternatief het aanvragen van het faillissement van de onderneming. Vervolgens kan worden gewerkt aan het bereiken van een doorstart. In dit traject bent je uiteraard afhankelijk van de standpunten van de curator en de eventuele andere kapers op de kust. Hoe beter je dit traject van tevoren voorbereidt, hoe groter de kans is dat je jouw bedrijf succesvol kunt doorstarten.

 Tot slot

Of het nou een crediteurenakkoord, een WHOA-traject of een doorstart na faillissement is; voor alle opties zijn liquiditeiten benodigd. Wellicht ben je bereid en in staat deze liquiditeiten vanuit privé te investeren, maar het kan ook zijn dat je hiervoor een financiering nodig hebt of een mede-investeerder zoekt. Ook op dit punt is, met het juiste financiële inzicht, veel mogelijk. Want (tijdelijk) geen perspectief voor jouw onderneming, betekent niet dat er geen perspectief is voor jou als ondernemer. We kijken graag met je mee naar jouw situatie.

 

Jelle Hol
Jelle Hol

Telefoonnummer

06 506 102 57

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen