Wat is mijn onderneming nou eigenlijk waard?

Wat is mijn onderneming nou eigenlijk waard?

Jelle Hol
Jelle Hol
Leestijd 2 minuten

Er komt een moment waarop elke ondernemer zich afvraagt: wat is mijn onderneming nou eigenlijk waard? Deze vraag komt meestal bovendrijven als je als ondernemer met de gedachte speelt om je onderneming op kortere of langere termijn te verkopen.

Wij spreken regelmatig ondernemers die om uiteenlopende redenen met de gedachte spelen hun onderneming te verkopen. Juist in deze economische tijd lijken steeds meer ondernemers zich te bezinnen op hun toekomst als ondernemer.

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het wel of (nog) niet verkopen van je onderneming, is nodig om te weten wat je bedrijf waard is. Door het (laten) maken van een analyse van de indicatieve waarde van je onderneming krijg je belangrijk inzicht in de financiële positie van je bedrijf.

Waarschijnlijk weet jij als ondernemer als geen ander hoe het financieel met je bedrijf gaat. En stel je jezelf regelmatig de vraag: wat zou ik zelf op dit moment over hebben voor mijn bedrijf?  Toch leidt een indicatieve waardebepaling vaak tot nieuwe inzichten. Of je krijgt bevestigd wat je al weet, wat ook prettig is.

Rekenmethodes

Voor de waardering van mkb-ondernemingen bestaan meerdere rekenmethodes. Het hangt van meerdere omstandigheden af welke waarderingsmethode wordt gekozen, waaronder het type bedrijf en de verwachtingen voor de toekomst. Bij de ene rekenmethode wordt de waarde van de onderneming voornamelijk gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten. Bij de andere wordt juist gekeken naar de toekomst.

Voor het bepalen van de indicatieve waarde van je onderneming moet een financiële analyse worden gemaakt. Door het inzicht dat met deze analyse wordt verkregen, wordt ook duidelijk wat je kunt doen om de waarde van je bedrijf te verhogen. Je kunt op basis hiervan beoordelen of het vanuit financieel oogpunt nu wel het juiste moment is om je bedrijf te verkopen of dat je nog aan een aantal knoppen moet draaien.

De waarde van je bedrijf en de prijs die je uiteindelijk voor je bedrijf ontvangt kunnen positief en negatief van elkaar verschillen. De uiteindelijke koopsom hangt o.a. af van de vraag of de koper een financiering kan krijgen voor de aankoop van je onderneming, de mate van interesse van andere potentiële kopers en de gevoerde onderhandelingen.

Wil jij een beeld krijgen van de indicatieve waarde van je onderneming en wil je sparren over de huidige ontwikkelingen in de overnamemarkt van bedrijven? De koffie staat klaar.

Jelle Hol
Jelle Hol

Telefoonnummer

06 506 102 57

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen