Oplossing voor financiële uitdagingen
Foto door Johan Bosma van Fotostijl

Oplossing voor financiële uitdagingen

Maak je als ondernemer financieel moeilijke tijden mee? Heb je daarom moeite grip op je bedrijfsvoering te houden? Samen met jou onderzoeken we waar het mis gaat en zetten we alles in het werk om de problemen op te lossen. Dit zodat jij weer zonder financiële stress kunt ondernemen.

Het kan voorkomen dat jouw onderneming zich in een financiële stresssituatie bevindt. Van een financiële stresssituatie is sprake als het elke maand weer hangen en wurgen is om de facturen op tijd te betalen. We zien regelmatig dat de resultaten van de onderneming achterblijven bij de verplichtingen die de onderneming in het verleden is aangegaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aflossingsverplichting die met de financier van de onderneming is overeengekomen, die in de huidige situatie niet meer goed kan worden opgebracht. 

Ook zien we vaak dat de belastingschulden van de onderneming zodanig zijn opgelopen dat duidelijk is dat deze schulden niet binnen afzienbare tijd kunnen worden betaald. Door deze hoge schuldenlast is het niet mogelijk noodzakelijke of gewenste investeringen te doen. Financiers zijn meestal niet bereid aan ondernemingen met een te grote schuldenlast een financiering te verstrekken. Hierdoor sta je als ondernemer feitelijk met de rug tegen de muur. Dit houd je wel even vol, maar uiteindelijk is deze situatie onhoudbaar en kan de onderneming geen enkele financiële tegenslag meer hebben. Deze situatie heeft tot gevolg dat jij het plezier in ondernemen kwijtraakt. 

In deze en vele andere gevallen waarin sprake is van een financiële uitdaging, is het belangrijk te weten wat de oorzaak van de financiële krapte is. Samen met jou gaan we op zoek naar deze oorzaak en bepalen we wat er moet gebeuren om het tij te keren. Soms zijn hiervoor structurele veranderingen nodig (een zogenaamde ‘herstructurering’). Ook komt het voor dat met een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering de financiële problemen zijn opgelost. Wij begeleiden je bij het zetten van de juiste stappen. 

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen