Meer rendement op jouw vastgoed
Foto door Johan Bosma van Fotostijl

Meer rendement op jouw vastgoed

Heb jij een vastgoedportefeuille die je wilt of moet (her)financieren? Of dreigen er continuïteitsproblemen omdat het rendement van jouw portefeuille onvoldoende is? Wij lichten jouw vastgoedportefeuille door en gaan op zoek naar de beste oplossing.

Veel vastgoedondernemers hebben hun vastgoedportefeuille door de jaren heen opgebouwd (van pandje naar pandje). In de veranderende vastgoedmarkt is het soms lastig te voldoen aan alle nieuwe wet- en regelgeving en op tijd te reageren op de veranderingen in de markt. 

Heeft bijvoorbeeld jouw financier het krediet opgezegd omdat het type onroerend goed niet meer past binnen het huidige beleid? Is de bestaande huurstroom niet toereikend om de rente- en aflossing te voldoen? Of heb je nog geen duidelijke strategie en toekomstvisie wat jouw vastgoedportefeuille betreft en vind je het lastig de volgende stap te bepalen? 

In de huidige marktomstandigheden is het noodzakelijk een duidelijke visie te hebben op je vastgoedportefeuille en te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt. Door op tijd na te denken over herontwikkeling van bepaalde panden kun je vervelende verrassingen (waaronder leegstand) voorkomen. Per pand moet worden beoordeeld of investeringen noodzakelijk en zinvol zijn, mede in het licht van jouw eigen toekomstplannen.

Het is belangrijk dat je actief vastgoedbeleid voert, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat investeringen nodig zijn in je bestaande vastgoedportefeuille om de maatschappelijk en wettelijk opgelegde duurzaamheidsdoelen te behalen. Deze investeringen leiden niet altijd tot extra huurinkomsten, waardoor het lastig is de verduurzaming zonder (aanvullende) financiering te realiseren. 

De laatste jaren is het voor beleggers, mede door het beleid van banken, steeds moeilijker geworden om voor commercieel verhuurd onroerend goed (bedrijfspanden) een financiering te verkrijgen. Daarnaast is het aantal en het soort vastgoedfinancieringen toegenomen, waardoor het lastig is te beoordelen welke partij het beste bij je past. Ook zijn financiers niet meer bereid elk type vastgoed te financieren. Hierdoor kom je voor de keuze te staan of je bepaalde type panden moet verkopen of andere panden moet aankopen om de portefeuille weer financierbaar te krijgen.

Wij kunnen je helpen met het herstructureren van je vastgoedportefeuille om een zogenaamde ‘turn around’ te realiseren. Samen met jou bepalen we de stappen die gezet moeten worden om met jouw vastgoedportefeuille een duurzaam rendement te behalen. Ook bepalen we welke vastgoedfinanciers bij je passen en begeleiden we je bij het verkrijgen van een passende financiering. Dit allemaal met als doel jouw portefeuille rendabel, financierbaar en toekomstbestending te maken en te houden. 

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen