Afkoop van (belasting)schulden; wanneer is dit mogelijk?

Afkoop van (belasting)schulden; wanneer is dit mogelijk?

Nynke Hol - de Vries
Nynke Hol - de Vries
Leestijd 2 minuten

Op dit moment begeleiden wij meerdere ondernemers bij de afkoop van de schulden van hun onderneming. Hierbij wordt ook de belastingschuld meegenomen. De (vaak forse) belastingschuld is in de meeste gevallen ontstaan tijdens de coronacrisis. Veel ondernemers hebben in die periode gebruik gemaakt van het door de Belastingdienst geboden bijzonder uitstel. Zij hebben gedurende langere tijd de aanslagen loonbelasting en omzetbelasting niet betaald. Door andere marktomstandigheden is de belastingschuld vervolgens verder opgelopen.

Vanaf 1 oktober 2022 moet de belastingschuld die onder het bijzonder uitstel viel, worden terugbetaald in een periode van 5 jaren. Of het nou gaat om horeca, retail, transport, zakelijke dienstverlening of een andere branche: een behoorlijk aantal ondernemingen is niet in staat de belastingschuld terug te betalen en tegelijkertijd aan de lopende verplichtingen te voldoen. Hiervoor is de kasstoom simpelweg onvoldoende.

De Belastingdienst biedt ondernemers die hier tegenaan lopen onder voorwaarden de mogelijkheid een betaalpauze in te lassen of de terugbetalingsperiode te verlengen van 5 naar 7 jaren. Helaas biedt ook dit voor een steeds grotere groep ondernemingen onvoldoende financiële ruimte. Zij moeten op zoek naar een andere oplossing.

Afkoop van schulden

Deze andere oplossing kan bestaan in het saneren van de schulden, waaronder de belastingschuld. Bij een sanering van de belastingschuld wordt deze schuld, samen met de andere schuldeisers, afgekocht. Voor de schuldeisers kan dit interessant zijn omdat zij in geval van het faillissement van de onderneming een lager bedrag of zelfs helemaal niets zullen ontvangen.

De Belastingdienst gaat niet zomaar akkoord met een afkoop van de belastingschuld. Het is onder meer belangrijk dat uit een financiële analyse blijkt dat de afkoopregeling noodzakelijk is én dat de onderneming in de basis levensvatbaar is. Ook moet financieel de vergelijking worden gemaakt met het scenario dat de onderneming failliet gaat en moet duidelijk zijn dat de schuldeisers bij een faillissement van de onderneming een lager bedrag zullen ontvangen dan het afkoopbedrag.

Financiering

Voor het afkopen van de schulden is een geldbedrag nodig. Vaak is dit geld niet in de onderneming aanwezig. Immers, de onderneming verkeert in financieel zwaar weer en heeft geen financiële ruimte. Dit betekent dat moet worden gezocht naar andere mogelijkheden om geld op tafel te krijgen.

In meerdere recente gevallen is het gelukt om, ondanks dat de onderneming financieel een moeilijke tijd doormaakte, een financier of een investeerder te vinden die bereid was het benodigde bedrag ter beschikking te stellen. Hierdoor konden de schulden worden afgekocht en werd het faillissement van de onderneming voorkomen.

Speelt dit bij jou? De koffie staat klaar en we luisteren graag naar je verhaal. Wij beoordelen graag of ook in jouw geval mogelijkheden bestaan om de (belasting)schulden van de onderneming af te kopen. Indien nodig kunnen we je ook begeleiden bij het verkrijgen van een passende financiering.

Nynke Hol - de Vries
Nynke Hol - de Vries

Telefoonnummer

06 155 736 88

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen